TRIMAX releases

TRIMAX groeit permanent

Versies

2.5.1
2017-08-30

 • bug fixes bij de integratie van Airtable in TRImax
 • TRImax kan nu ook gebruikt worden voor intranet websites, volledig achter een toegangsmuur

2.5
2017-06-03

Airtable

is toegevoegd als Cloud database voor het beheer van user content in tabellen. Dit vervangt in een aantal gevallen de mogelijkheden in TRImax om via CRUD tabellen te updaten.

Beide mogelijkheden blijven naast elkaar bestaan: CRUD en Airtable.

2.4.2
2017-04-27

 • kleine aanpassingen en bugcorrecties

2.4.1
2017-04-15

Vervanging van de routine om images te verkleinen naar een bruikbaar webformaat. Met de huidige routine is 64MB intern geheugen op de server niet voldoende om foto's van de iPhone7 te verkleinen. Daarom wordt beroep gedaan op een externe webservice.

2.4
2017-03-13

upload foto

2.3.2
2017-02-09

sortering van een tabel in Admin

Een tabel die beheerd wordt in Admin kan nu volgens een bepaald veld gesorteerd worden.

Deze sortering is verplicht vanaf deze versie; deze config-setting wordt volgens best practices als eerste lijn opgegeven, voor de specificatie van $config["crud"]["tablename"]["=TABLE="]. Een ASC of DESC na de veldnaam is toegelaten; ook een combinatie van meerdere sorteervelden is toegestaan, vb versie, datum.

$config["crud"]["table name"]["=TABLE="]=array(
"SORT"=>"column name DESC",
"FILTER"=>"",
"PAGING"=>""
);

2.3.1
2017-02-08

Kleine aanpassingen

 • in system/crud kan nu LISTWIDTH ingegeven worden met een %-breedte voor een kolom

2.3
2017-01-27

CRUD

Dit is een grote update: CRUD is toegevoegd (Create Read Update Delete). Hiermee kan het beheer van contenttabellen opgezet worden, enkel door in $config wat metadata van de tabellen op te geven. Zie voor meer details TRImax CRUD

2.2.3
2017-01-25

 • CSS-classes van TRImax zijn bijeengebracht in trimax.css

2.2.2
2017-01-25

 • aanpassing van een onderdeel van de implementatie: de creatie van de TRImax-tabellen is nu één enkele SQL-reeks
 • controle van het versienummer van TRImax via de URL http://website.be/trimax/system/version

2.2.1
2017-01-24

 • oplossen van een aantal kleine bugs in de lay-out van TRImax

2.2
2017-01-20

admin

 • toevoegen van admin met aanpasbaar design door de ontwikkelaar
 • toevoegen van loginscherm voor admin
 • toevoegen van publisher met mogelijkheid om te schakelen tussen editor en publisher
 • verwijderen van het versienummer uit de config en integratie van het versienummer in de appicatiebestanden zelf

2.1
2017-01-19

stabiele versie

 • met geïntegreerde functies voor het beheer van content (system)
 • toevoegen van een download-link met de alle bestanden nodig voor TRImax, op de homepage

2.0.2 beta
2016-07-03

 • formaat van templates is gewijzigd van .tpl naar .htm
 • de lijst van legal actions die in $config voorzien was, is vervangen door een interne query met distinct(actions)
 • admin is hernoemd naar system, om een admin te kunnen aanmaken voor de beheerder van de website
 • er is een login ingebouwd voor de admin, in een dynamisch loginscherm dat geïntegreerd is in de topnavigatie
 • een bepaalde template kan door meerdere actions gebruikt worden, het is niet meer nodig om voor elke pagina een nieuwe template aan te maken

2.0.1 beta
2016-06-30

 • integratie van html-templates met %placeholders%: user content wordt opgehaald uit de database en in de template geplaatst
 • mogelijkheid tot include van headers en footers in html-templates
 • inline content management: user content wordt bewaard in een database en kan via een inline button aangepast worden
 • Google Friendly URL's via .htaccess
 • FontAwesome is toegevoegd

2.0.0 alfa
2016-06-16

start van ontwikkeling TRIMAX versie 2. Setup van nieuw subdomain trimax.1net.be met een eerste Bootstrap-template die al lichtjes aangepast wordt.