TRImax documentatie

voor developers


terminologie

termomschrijving
bootstrapeen framework ontwikkeld in HTML, CSSen JS om mobile en responsive websites te ontwikkelen
HTMLafkorting van de taal om de stijl en indeling van een webpagina te ontwikkelen, staat voor HyperText Markup Language
CSSafkorting van taal waarin stijlkenmerken gedefinieerd worden, staat voor Cascading Style Sheets
JSafkorting van JavaScript, is een veelgebruikte scripttaal om webpagina's interactief te maken en webapplicaties te ontwikkelen binnen een HTML-pagina om zo extra functionaliteit toe te voegen, vaak om bepaalde dynamische effecten te bereiken
templateeen HTML-bestand dat alle kenmerken bevat die de design van één webpagina bepalen; elke webpagina in de website heeft een eigen template; in de meeste gevallen worden er placeholders voorzien in een template om aan te geven op welke plaatsen de variabele content zal gepresenteerd worden
content blockis de plaats in een template waar via een placeholder ruimte wordt voorzien voor het invoegen van een andere template, voor variabele content of voor dynamische content; deze ruimte is niet vast bepaald en past zich aan de grootte van de variabele content aan, binnen de limieten die door de design zijn gesteld (vb. de linkerhelft van het scherm)
actionde naam van een webpagina, het eerste deel van de URL van de website, vb. in http://1net.be/sub/trimax/admin/page/update/11 is de action gelijk aan admin omdat de website start op het adres http://1net.be/sub/trimax/
navigatieeen menusysteem waarin de links gegroepeerd worden die toelaten alle webpagina's in de website te bereiken; in sommige gevallen wordt ook een subnavigatie voorzien, ofwel via dropdown ofwel via een submenu op maat van een bepaalde webpagina; ook de interne links op de webpagina's van de website behoren tot de navigatie
placeholderis een aanduiding van de plaats in een template waarin content zal toegevoegd worden; er zijn placeholders voor het invoegen van content die statisch is voor de hele website (vb. header en footer); de meeste placeholders dienen voor het invoegen van variabele content uit de database of voor het invoegen van dynamische content die het resultaat is van een module, ook wel mod genoemd
content management system of CMSeen applicatie waarmee de gebruiker de variabele content van een website kan beheren
vaste contentis de inhoud van de website die deel uitmaakt van het design dat niet wijzigt en niet door de admin van de website kan gewijzigd worden; voorbeeld het logo en de firmanaam in de header, het adres van de firma onderaan in de footer
variabele contentis inhoud van de website die niet in het design opgenomen is maar op het moment van het presenteren van de webpagina wordt opgehaald uit de database; meestal gaat het over teksten die aangepast kunnen worden door de admin van de website; dit gebeurt door placeholders in de templates te voorzien
dynamische contentis inhoud die in een bepaalde webpagina toegevoegd wordt, daar waar in de template een placeholder werd voorzien; deze inhoud is altijd het resultaat van een module of mod die op maat geschreven is
module of modis een programma geschreven in PHP dat dynamische content genereert voor een webpagina, volgens een welbepaalde logica die in het programma vastgelegd wordt (vb. overzicht van artikels die te koop zijn, met prijsinformatie); dit verschilt van een content block met variabele content die de inhoud van het blok uit de database van het CMS ophaalt
websiteis de overkoepelende naam voor het geheel van webpagina's die via navigatie met elkaar verbonden zijn en die uit een database variabele content kunnen presenteren
webapplicatieis een onderdeel van een website die aan de gebruiker een bepaalde functies aanbiedt die samen een applicatie vormen; voorbeeld het Content Management System voor het beheer van de variabele content; vb. het beheer van alle artikels in e-commerce
Google Friendly URLis een term uit de wereld van de SEO die er voor zorgt dat de website hoog scoort bij zoekopdrachten in Google en dus gemakkelijk kan gevonden worden, dit zonder ervoor te betalen; in een Google Friendly URL worden geen parameters getoond en worden zoveel mogelijk inhoudelijke begrippen gebruikt die in een zoekopdracht worden ingetypt
URLURL is het unieke webadres van een webpagina op het internet, staat voor Uniform Resource Locator
SEOis de afkorting van Search Engine Optimisation en staat voor een verzameling van technieken die gericht zijn op het optimaliseren van websites of internetpagina's voor de vindbaarheid door zoekmachines, voornamelijk door Google