TRImax documentatie

voor developers


template en action

Een template is een HTML-bestand waarin de lay-out van de webpagina gedefinieerd wordt en waarin placeholders geplaatst zijn voor de content

kenmerken

 • mag enkel HTML en placeholders bevatten, geen PHP
 • naamgeving start met tpl- en eindigt op .htm, vb. tpl-naam.htm
 • elke webpagina heeft een eigen template waarin placeholders gebruikt worden voor de variabele en dynamische content

Er zijn vijf verschillende placeholders:

 1. include [[% tpl-naam.htm %]]
 2. content {{% naam-cms-placeholder %}}
 3. system variabele ((% naam-system-variabele %))
 4. module of mod !!% mod-naam.php %!!
 5. vertaling ::% taaltoken %::

opmerkingen bij de placeholders

 • geen spaties tussen de haakjes en ook niet tussen de dubbel haakjes en het %-teken, een verplichte spatie na het eerste % en voor het tweede %
 • een module of mod kan ingevoegd worden in een content-block of in een template
 • de naam van een include moet starten met tpl- en eindigen op .htm
 • de naam van een mod moet starten met mod- en eindigen op .php

een action is de naam van een webpagina en is altijd het eerste deel van de URL na het startpunt van de website

De lay-out van een webpagina wordt dus opgebouwd met één of meerdere templates; in de navigatie van de website wordt deze webpagina opgeroepen via de action

voorbeeld

in http://1net.be/sub/trimax/admin/page/update/11 is de action gelijk aan admin omdat de website start op het adres http://1net.be/sub/trimax/

speciale actions voorbehouden voor TRImax:

De volgende speciale actions zijn voorbehouden voor TRImax en mogen niet gebruikt worden door de developer:

 • start
 • system