TRImax documentatie

voor developers


system

1. definities

admin
een gebruiker die na inloggen minstens een gebruikersniveau heeft van 2
editor
een admin die content kan aanpassen op de website; een editor ziet echter geen tekstblokken en functies voor het beheren; de editor ziet de website zoals elke gebruiker, maar kan wel overschakelen naar publisher om de functies voor contentbeheer te activeren
publisher
een editor die de functies voor contentbeheer heeft geactiveerd; een publisher kan wel content aanpassen
system
een webpagina die enkel toegankelijk is voor de admin, met een reeks ingebouwde functies die hieronder verder gedetaileerd worden

2. beschikbare systemfuncties

system/admin
toont de Admin-pagina, enkel indien de gebruiker ingelogd is als admin
system/crud
beheer van een databasetabel, zie ook CRUD
system/logoff
logoff voor admin
system/uploadimage
module voor upload van een foto met automatische verkleining naar webvriendelijk formaat, zie ook foto upload
system/version
toont de versie van TRImax op het scherm

3. integratie van system in de website

Bij het installeren van TRImax werden twee bestanden in de root van de website geplaatst:

  • tpl-system.htm, de template
  • mod-system.php, de functies voor het activeren en desactiveren van editor en publisher

3.1 de template tpl-system.htm

De template is bewust buiten TRImax gehouden en wordt hier als een voorstel aangeleverd; dit laat de webdeveloper toe om deze template aan te passen aan de stijl en eigen behoeften.

voorbeeld

Zeer belangrijk is de volgende code, de twee variabelen moeten ergens in deze pagina voorkomen (system-functie en system-content)

image

3.2 de module mod-system.php

voorbeeld

3.3 integratie in de website

De bedoeling van de integratie is om het loginscherm op te roepen zodat een gebruiker kan inloggen. Na de login kan content aangepast worden.

Het is de webdeveloper die zelf bepaalt op welke manier de MOD geïntegreerd wordt in de website. Hieronder twee voorbeelden.

Opmerking: de LOGOFF van Admin gebeurt altijd in tpl-system.htm


<a name='admin'></a>

<li><a href="/sub/trimax/system/admin">admin</a></li>

!! % mod-system.php % !! (zonder spaties na en voor !!)

image

°°

image image image

integratie in de website trios.be

De gebruiker zien helemaal onderaan de linker sidebalk enkel een logo van Admin; dit is een bewuste keuze, want de website van TRIOS zal gebruikt worden als demo voor nieuwe klanten en zij mogen zien dat er een Admin-module beschikbaar is. Het loginscherm is echter storend voor gewone gebruikers, daarom is het verborgen achter het icon.

Er zijn dus drie statussen:

  1. neutrale status, de gebruiker ziet enkel het Admin-logo
  2. na een klik op het logo verschijnt het loginscherm; na een geldige login verschijnt de rol van de gebruiker en een knop om over te schakelen naar Publisher
  3. wanneer overgeschakeld is naar Publisher, verandert de knop van kleur en inhoud

image

integratie in de website van TRImax (deze website dus)