TRImax documentatie

voor developers


config zes hoofdstukken : db | role | lang | airtable | crud | mod

De aanpassingen gebeuren in /trimax/config.php.

$config["db"]["dbhost"]="hostname";
$config["db"]["dbuser"]="username";
$config["db"]["dbpass"]="password";
$config["db"]["dbname"]="databasename";
$config["db"]["dbtable"]="apptablecontent";
$config["db"]["dbtemplate"]="apptabletemplates";
$config["db"]["dbadmins"]="apptableadmins";

$config["role"]["0"]="disabled user";
$config["role"]["1"]="user";
$config["role"]["2"]="editor";
$config["role"]["4"]="web manager";
$config["role"]["5"]="admin";

$config["lang"]=array("NL","FR");

# === AIRTABLE === # 

$config["airtable"]["=FILETOKEN="]="1234567890123456";

$config["airtable"]["autos"]["apikey"]='keyXXXXXXXXX';
$config["airtable"]["autos"]["base"]='appYYYYYYYYY';

$config["airtable"]["motos"]["apikey"]='keyXXXXXXXXX';
$config["airtable"]["motos"]["base"]='appYYYYYYYYY';

# === generalvar === # 

$config["generalvar"]["titel"]="application name";
$config["generalvar"]["imagekey1jpg"]="#SERVER-imagekey1jpg";
$config["generalvar"]["imagekey2jpg"]="#SERVER-imagekey2jpg";

# === UPLOAD FOTO === # 

$config["admin"]["uploadmaxfile"]=3000000;
$config["admin"]["uploadbasketmap"]="fotos";
$config["admin"]["uploadimages"]=array(
  "type1"=>array("WIDTH"=>"1000","HEIGHT"=>"","MAP"=>"fotos"),
  "type2"=>array("WIDTH"=>"1000","HEIGHT"=>"","MAP"=>"fotos"),
  "type3"=>array("WIDTH"=>"","HEIGHT"=>"200","MAP"=>"fotos"),
  "type4"=>array("WIDTH"=>"1000","HEIGHT"=>"500","MAP"=>"fotos"),
  "type5"=>array("WIDTH"=>"1000","HEIGHT"=>"500","MAP"=>"fotos")
  );

# === CRUD === # use placeholders: #dbtable #fieldname #fieldvalue #fieldlist
# TABLE triosprojecten
$config["crud"]["trimaxreleases"]["=TABLE="]=array(
"SORT"=>"versie DESC",
"FILTER"=>"",
"PAGING"=>""
); 
$config["crud"]["trimaxreleases"]["id"]=array(
 "LABEL"=>"id",
 "TYPE"=>"text",
 "REQUIRED"=>0,
 "LISTORDER"=>0,
 "LISTWIDTH"=>"",
 "FORMORDER"=>0,
 "HTML"=>"");

$config["crud"]["trimaxreleases"]["datum"]=array(
 "LABEL"=>"datum",
 "TYPE"=>"text",
 "REQUIRED"=>1,
 "LISTORDER"=>1,
 "LISTWIDTH"=>"20%",
 "FORMORDER"=>1,
 "HTML"=>"
 <div class='form-group'>
  <input type='text' name='#dbtable_#fieldname' id='#dbtable_#fieldname' value='#fieldvalue' placeholder='...' class='form-control' /> 
 </div>
 ");

# === CUSTOM config === #
$config["mod"]["sendformto"]="dirk.vos@trios.be";
 • $config["db"]["_ _ _"] : de gegevens van de connector naar de MySQL-database
 • $config["role"]["_ _ _"] : de omschrijvingen voor de verschillende gebruikersniveau's; deze omschrijvingen mogen aangepast worden
 • $config["generalvar"]["generalkey"] : algemene variabelen die in templates kunnen gebruikt worden in de vorm ((% generalkey %)); ook gebruikt om het versienummer van statische images na upload aan te passen, documentatie upload foto
 • $config["lang"] bevat een array van de beschikbare talen; wanneer er slechts één taal voorzien is, moet deze config toch voorzien zijn en dan bevat deze enkel de beschikbare taal
 • $config["admin"]["_ _ _"]: algemene parameters voor TRImax Admin, oa om upload parameters
 • $config["airtable"] bevat de filetoken en de API-keys voor Airtable zie documentatie AIRTABLE
 • $config["crud"] bevat de metadata van tabellen die door de CRUD-module beheerd worden; voor meer details zie documentatie CRUD
 • $config["mod"] bevat eigen variabelen die vanuit TRImax kunnen doorgegeven worden aan een MOD die door de developer is ontwikkeld

AANDACHT Ook voor een template die geen contentblocks bevat toch een rij moet voorzien worden in de tablename for contentblocks

meertaligheid

Voorlopig nog niet geïmplementeerd, wordt in een volgende versie voorzien.custom

De developer kan zelf eigen config-variabelen toevoegen aan deze lijst. Het voordeel ervan is dat de volledige config beschikbaar is op het niveau van de mods.